Moudrý průvodce

V říjnu 2016 jsme uspořádali první školení pro moudré průvodce. Pokud jste prošli léčbou na dětské onkologii a máte chuť se zapojit, jste mezi námi vítaní!

O školení

Školení je určeno především pro ty z Vás, kteří v minulosti sami prošli léčbou na dětské onkologii a tuto zkušenost by rádi využili pro podporu aktuálně léčených.

Během společně stráveného víkendu si povídáme o tom, co může dobrovolník léčenému nabídnout a co naopak může léčený nabídnout dobrovolníkovi, jaké zásady dodržovat, aby naše přítomnost na oddělení byla užitečná, a jak zužitkovat vlastní zkušenost pro poskytnutí podpory druhému člověku. Prostor věnujeme také sdílení a učení se od sebe navzájem. Program není fyzicky náročný, ale některá z témat mohou být těžká, je proto dobré s tím předem počítat. Školení probíhá pod vedením paní psycholožky s bohatými zkušenostmi z oddělení dětské onkologie.

Účast je vhodná i pro ty, kteří si nejsou jistí, jestli se Moudrým průvodcem skutečně chtějí stát. Školení je tady od toho, abychom si ujasnili, co dobrovolnictví obnáší a jestli je to činnost, které se chcete věnovat. Účast na školení neznamená automatický vstup na oddělení, společně nejprve zvážíme, jestli byste se v roli mentora cítili dobře.

Pokud Vás nabídka zaujala, sledujte naše webové a facebookové stránky stránky – o termínu dalšího školení vás budeme včas informovat. Případné dotazy nám pište na mentoring@spolecne-k-usmevu.cz.

O Moudrých průvodcích:

Projekt mentoring programu je jedním ze záměrů, který stál za vznikem našeho spolku. Myšlenka, že se vyléčení pacienti vrací na oddělení dětské onkologie v pozicích “moudrých průvodců”, jak lze také slovo mentor přeložit, nám připadá smysluplná. Někteří z nás již v roli dobrovolníků na oddělení docházeli. Jednalo se však spíše o hraní s dětmi, pomoc s učením či povídání o běžných věcech. Rádi bychom však některým umožnili vystupovat také přímo v rolích vyléčených pacientů, z jejichž zkušenosti mohou pacienti, rodiče, blízcí či zdravotnický personál čerpat.

Koncept mentoring programu jsme získali v zahraničí, např. ve Vídni již běží dlouhodobě a mají s tímto projektem výborné zkušenosti. Z jejich poznatků za léta fungování také víme, že je potřeba být na roli mentora řádně připraven a je potřeba pečlivě zvážit své možnosti. Přeci jen se jedná o kontakt s lidmi, kteří jsou v náročné situaci, a i když jsme si ji sami zažili, je na místě být připraven na citlivou komunikaci.

Další školení pro moudré průvodce bychom rádi uspořádali na jaře roku 2017. Budeme moc rádi, když se k nám připojíte! Moudrým průvodcem se může vyléčený pacient stát po dovršení 18 let, ale zúčastnit školení se můžete i dříve.

Rádi bychom získali zkušenosti a dovednosti, ze kterých by vznikla metodika tohoto projektu, kterou bychom mohli šířit i po dalších klinikách v rámci České republiky. Momentálně působíme při Klinice dětské onkologie Brno, kde jsou této myšlence velmi otevřeni a máme jejich plnou podporu.