Setkání PanCare v Praze

Setkání PanCare v Praze

Znáte PanCare? Jde o multidisciplinární celoevropskou síť lékařů, vyléčených a jejich rodin, která usiluje o snížení frekvence, závažnosti a dopadu pozdních následků dětské onkologické léčby. Jejím důležitým cílem je také zvýšit podvědomí o dětské onkologii a usilovat o spolupráci na výzkumu její léčby napříč Evropou.

Každý rok pořádají dvě setkání, na kterých se setkávají zástupci neziskovek, výzkumných středisk, onkologických oddělení dětských nemocnic a dalších institucí. Prezentují tak svoji práci nebo se snaží navázat spolupráci ve zkvalitňování péče o onkologicky léčené děti či adolescenty s jinými organizacemi. Jedno takové setkání proběhne tento rok v Praze od 18.4. do 20.4. a my se jej zúčastníme jako prezentující i jako posluchači. Kromě prezentace naší práce bude na programu i vzpomínka na naši zakladatelku, Zuzanu Wimmerovou, jež na předchozích setkáních inspirovala mnohé ze zúčastněných.

Pokud se do programu chcete přihlásit nebo jen chcete vědět víc, navštivte jejich anglickou stránku - https://www.pancare.eu/en/

 

19.3.2018

  
Magistrát města Brna
               Stavební firma LaVaRoss s.r.o.