Pozvánka na setkávání lidí se zkušeností s onkologickou léčbou

Pozvánka na setkávání lidí se zkušeností s onkologickou léčbou

V průběhu rozhovorů s lidmi, kteří se v dětství nebo dospívání léčili s onkologickým onemocněním, jsme se často setkávali s tím, že vyléčení popisovali různé následky z léčby, se kterými se potýkají. Jednak ty, které souvisejí s jejich tělesným zdravím, jednak ty odrážející se v psychické pohodě. Někteří mluvili o strachu z příchodu jiné nemoci, úzkostech, obavách mluvit o svých pocitech se svými blízkými. Hodně z nich ale také mluvilo o radosti a chuti potkávat se s dalšími vyléčenými.

Máme zkušenost s tím, že vzájemná podpora mezi lidmi s podobnou zkušeností má velkou sílu. Z výpovědí lidí z různých jiných podpůrných či svépomocných skupin* víme, že sdílení prožitků, pocitů nebo třeba problémů dodává sílu, uvolnění a zážitek porozumění. Zároveň i členové a příznivci spolku Společně k úsměvu se na schůzkách velmi rádi potkávají a vyjádřili se, že je pro ně důležité být v kontaktu s lidmi, co si prošli něčím podobným. Na těchto setkáních však není vždy čas se sdílení věnovat hlouběji a v klidu, proto bychom rádi vytvořili nový bezpečný prostor, který umožní vymezit pro sdílení pravidelný čas.

Co můžete od setkání očekávat? Na skupině vždy budou přítomny organizátorky (facilitátorky) s psychologickým vzděláním. Budeme se snažit společně s Vámi vytvořit příjemnou a důvěrnou atmosféru, ve které každý může říct, co chce a sám se podílet na plánování a realizaci toho, jak budou setkávání probíhat. Chceme brát v potaz přání každého účastníka. Jsme připraveni s Vámi prozkoumávat různé oblasti Vašich životů, i ty nové a neznámé. Cílem svépomocných/podpůrných setkání není nikoho o něčem přesvědčovat, vysvětlovat nebo radit, co by měl dělat. Otevřeme prostor, ve kterém se můžete podělit sami o sebe, o své pocity, své zážitky nebo dovednosti. Půjde vzájemnou podporu, respekt k životnímu příběhu a postojům účastníků, vzájemnou inspiraci, hledání nových cest a možností. Věříme, že se nám společně s Vámi podaří vytvořit důvěrné prostředí, kde si lidé budou navzájem oporou.

Od 3. října se budeme každou druhou středu večer scházet v rámci svépomocných skupin ve Skautském institutu v Brně.

Tímto Vás na schůzku srdečně zveme

Andrea, Klára, Monika

 * Vysvětlení pojmů:

Svépomocná skupina jsou malé skupiny pro vzájemnou pomoc a pro uskutečňování určitých cílů týkajících se jejich společného onemocnění/handicapu/odlišnosti/náročného prožitku, např.úmrtí blízkého. Tvoří lidé, kteří se sdružili, aby se vzájemně podpořili při překonávání určitého problému narušujícího jejich život a při dosahování žádoucích osobních změn. Setkávání probíhají bez účasti odborníka a mohou mít některé shodné rysy se skupinovou psychoterapií.

Podpůrná skupina někdy je termín považován jako synonymum svépomocné skupiny, někdy jako speciální typ svépomocné skupiny. Hlavní rozdíl je, že podpůrná skupina je vedena nebo podporována profesionálem.

 

12.9.2018

  
Magistrát města Brna
               Stavební firma LaVaRoss s.r.o.