Nutriční workshop

Nutriční workshop

Letošní třetí adventní neděle se nesla v duchu zdravé výživy a správného životního stylu, kdy proběhl v Bobycentru nutriční workshop, který byl zrealizován v rámci projektu Dlouhodobé péče o vyléčené pacienty dětské onkologie s pozdními následky, na který nám poskytl dotaci Magistrát města Brna. V první části workshopu jsme vyléčené a jejich blízké uvedli do problematiky pozdních následků, které souvisí s nevhodným životním stylem, kladli jsme důraz zejména na jejich prevenci. Poté jsme se pustili do problematiky nadváhy a obezity a jednotlivých složek výživy. Druhá část workshopu byla zaměřena více prakticky, zde jsme se snažili naše posluchače naučit, jak rozumět potravinové pyramidě, jaké potraviny do jídelníčku zařazovat, jak si zdravě uvařit a neopominuli jsme ani význam vhodné pohybové aktivity. Účast na workshopu byla hojná a zpětná vazba na celý tento projekt je velmi pozitivní. V následujícím roce plánujeme projekt s úsměvem dále rozšiřovat.

 

27.12.2017

  
Magistrát města Brna
               Stavební firma LaVaRoss s.r.o.