Červnové školení Moudrých průvodců

Červnové školení Moudrých průvodců

Na začátku června jsme prostorách Dětské nemocnice Brno uspořádali intenzivní víkendové školení vyléčených v rámci programu "Moudrý průvodce". Dobrovolnická činnost na dětské onkologii stojí od začátku založení spolku v popředí našeho zájmu, protože si sami uvědomujeme, jak psychicky i fyzicky náročný průběh takové léčby je. Vracet se na oddělení jako vyléčený nositel podpory druhým si však žádá, aby byl dobrovolník připravený a aby jej vlastní vzpomínky léčby netížily. Pod vedením našich dvou zkušených psycholožek jsme prošli teorii psychologického vývoje dítěte až do dospělého věku a společně jsme vyzkoušeli mnohé modelové situace, jaké při pobytu dobrovolníka na dětské onkologii mohou nastat a učili jsme se, že východiskem z citlivých témat a obtížných situací jsou klid a laskavá komunikace. Nyní nové dobrovolníky čeká schůzka se staniční sestrou a seznámení se s pravidly na oddělení.

 

16.7.2018

  
Magistrát města Brna
               Stavební firma LaVaRoss s.r.o.